Prenumerationsvillkor

*Version 30. September 2019*

Juno Go drivs av: Juno AG, Switzerland (“Juno Go”).

Vår hemsidas webbadresser inkluderar, men inte endast: www.juno-go.com, www.stillactive.de, www.stillactive.ch, www.stillactive.nu .

Tillgång och användande av Juno Gos Plattform medför godkännande av dessa Prenumerationsvillkor , (”Prenumerationsvillkor”). Vi använder ordet ”Plattform” när vi syftar till hemsida, applikation eller tjänst som Juno Go erbjuder, inklusive innehåll som vi erbjuder samt digital kommunikation som vi skickar ut. Vi erbjuder denna Plattform till dig och hänvisar till dessa Tjänstevillkor.

Dessa Prenumerationsvillkor hänvisar även till användandet av Juno Gos App, publicerad på App Store® and Google Play Store ® .

Om vi implementerar en ny, eller ändrar vår avgift kommer vi att meddela dig i förväg genom att publicera dessa ändringar på vår Plattform eller genom att skicka dig ett meddelande.

Dessa prenumerationsvillkor reglerar försäljningen av medlemskap på vår Plattform. Alla legala aspekter gällande inköp av andra produkter, aktiviteter och Tjänster regleras i våra försäljningsvillkor.

Alla Kunder uppmuntras att läsa igenom prenumerationsvillkoren innan de slutför ett köp av medlemskap (”Medlemskap”)på vår Plattform. Köpet av ett medlemskap innebär att dessa prenumerationsvillkor accepteras av Kunden.

Alla ändringar eller tillägg av dessa prenumerationsvillkor kommer omedelbart att träda i kraft efter publicering på vår Plattform och kommer därefter reglera alla prenumerationer köpta på vår Plattform.  

Dessa prenumerationsvillkor ska betraktas som komplement till specifika angivelser inkluderade i beskrivningen för Juno Gos Tjänster som är publicerade, eller på annat sätt redovisats på vår Plattform.

1.     Kunder

Medlemskap är reserverade för personer som är berättigade att utföra och inneha bindande avtal enligt gällande lag utanför något affärs- eller yrkesmässigt syfte (”Kunder”). Tjänster som säljs på denna Plattform är inte avsedda för vidareförsäljning.

När du skapar ett personligt konto på vår Plattform (”Konto”) och/eller beställer ett premiummedlemskap, måste Kunder lämna all information som krävs av vår plattform. All sådan information måste vara sann, korrekt och aktuell.

Kunder uppmuntras att lagra åtkomstinformation för deras Konto på ett säkert sätt.

2.     Medlemskap

Ett medlemskap ger Kunden särskilda förmåner som presenteras på medlemssidan på vår Plattform.

Det finns olika betalnings- och prenumerationsalternativ tillgängliga för köp av medlemskap. Dessa alternativ hittar du på sidan för Medlemskap på vår Plattform och kan förändras över tid. När du har registrerat dig för en gratis provperiod eller medan din första betalning behandlas, har din prenumeration påbörjats, och du får genast tillgång till relevanta förmåner.

Priser och villkor för prenumerationer kan ändras när som helst. Priset och villkoren som gällde när du gjorde ditt första köp, eller när din prenumeration senast förnyades kommer att gälla under din avsedda prenumerationstid. Nya priser och villkor kommer att gälla för din nästa betalning eller nya prenumerationer. Juno kommer att meddela dig om eventuella ändringar i pris och/eller villkor innan de träder i kraft. Om du väljer att inte förlänga din prenumeration under de nya priser och/eller villkoren kan du avbryta din prenumeration enligt beskrivning nedan.

3.     Automatiska förnyelser av prenumerationer

Medlemskap förnyas automatiskt, vilket betyder att när du registrerar dig för en gratis provperiod eller blir en premiummedlem, kommer din prenumeration automatiskt förnyas baserat på den prenumerationsplan du väljer (t.ex. månadsvis, årligen, etc.) Du kommer att debiteras det angivna priset vid inköpsdatumet (samt gällande skatter, t.ex. mervärdesskatt vid tillämpning) i början av varje faktureringsperiod för din prenumeration via den faktureringsmetod du angivit. Vänligen säkerställ att din faktureringsinformation är korrekt för att förhindra att din prenumeration upphör.

4.     Annulleringar och återbetalningar

Du kan annullera din prenumeration genom att kontakta oss via telefon eller mail. Alla återbetalningar krediteras de kontouppgifter som du angivit och kopplat till ditt konto.

Om inte annat anges i dina prenumerationsvillkor, gäller följande villkor:

Kostnadsfria provperioder: Några av våra Tjänster tillåter en kostnadsfri provperiod för att du ska kunna prova Tjänsten innan du börjar ditt betalda medlemskap. Om du registrerar dig för en kostnadsfri provperiod kan du närsomhelst, under denna provperiod, annullera din prenumeration kostnadsfritt. Om du inte annullerar din prenumeration under denna provperiod kommer du att börja faktureras när din provperiod är över.

Månatliga medlemskap: Medlemskap som debiteras månadsvis kan annulleras upp till två arbetsdagar före ditt förnyelsedatum men är inte berättigade till återbetalning. Om du annullerar din månatliga prenumeration behåller du tillgång till dina Tjänster under resten av den månaden. Om du inte annullerar din prenumeration senare än två arbetsdagar före ditt förnyelsedatum kommer din prenumeration att förnyas för ytterligare en månad.


Medlemskap som faktureras mer sällan än månadsvis kan annulleras närsomhelst innan två arbetsdagar före förnyelsedatum, men är inte berättigade till en återbetalning. Du får tillgång till gällande tjänster under resten av din prenumerationsperiod, tills att prenumerationen avslutas. Om du inte annullerar din prenumeration inom din prenumerationstid förnyar vi din prenumeration för en ytterligare period, ekvivalent med din nuvarande prenumeration. Om kunden vill annullera prenumerationen inom de första 14 dagarna kan Juno bevilja (delvis) återbetalning till Kunden, men har ingen skyldighet att göra så. Återbetalningar är inte baserade på kontoanvändning.

5.     Berättigande, upphävande eller uppsägning

Medlemskap är ingen automatisk rättighet, det är en fördel för medlemmar i gemenskapen som följer vår policy och våra villkor och behandlar andra medlemmar rätt. Vi hoppas att du vill vara med oss under en lång tid, men vi kan, med godtyckliga anledningar, avgöra om din användning av Plattformen är lämplig och följer våra villkor samt vår policy. Vi kan avbryta eller säga upp ditt Juno Go-medlemskap närsomhelst och av anledning (baserat på godtyckliga anledningar) om du:

·     Bryter mot något av dess villkor eller något av våra villkor som rör något av dina Juno Go- konton;

·     Bryter mot någon av våra policyn (eller policyn hos ett Juno Go- företag)

·     Agerar på ett sätt som inte stämmer överens med Juno Go- gemenskapens värderingar; eller

·     Agerar på ett sätt som kan skada andra medlemmar.

Om vi beslutar att avsluta ditt medlemskap permanent, behöver du tyvärr inte ansöka om ett nytt medlemskap eftersom du inte längre är välkommen i vår gemenskap igen. Detta beslut kan också gälla för andra Juno Go- konton du använder på Juno Gos sidor.

6.     Betalningar

Vi accepterar de vanligaste kreditkorten, kontokorten samt andra betalningsmedel tillgängliga på vår plattform (sammanfattat som ”Betalningsmedel”).

Plattformen kommer att debitera inköpspriset, definierat nedan som (”Pris”), efter att vi behandlat din beställning. Innan behandlingen är färdig, kan det krävas säkerhetsrutiner beroende på samt avseende kundens val av betalningsmedel vid beställning, eller ett förhandstillstånd/förtidsbetalning för försiktighetens skull.

Plattformen bygger på en primär förmedlingsport för godkännandet av betalningar (”Betalningsförmedling”); på grund av detta hanterar varken säljaren eller plattformen finansiell information om betalningsmetoden som används av kunden, plattformen kommer inte heller att bearbeta finansiell information angiven av Kunden vid Beställning.

Plattformen förbehåller sig rätten att avbryta en transaktion och relevant beställning om det framgår att bedrägerier sker med Betalningsmetoden som kunden angivit för sin beställning. Dessutom är varken Säljare eller Plattform ansvariga om olaglig användning av Betalningsmetoden av tredje part som inte är kopplad till brist eller försummelse av plattformen.

7.     Pris och erbjudanden

Alla priser som presenteras på Plattformen inkluderar moms när det förekommer.

Eventuella ändringar gällande Priset kommer att gälla från och med att de presenteras på Plattformen, utan retroaktiv verkan på beställningar som redan har godkänts.

Säljaren förbehåller sig rätten att vägra godkännande av en Beställning på grund av felaktigheter i Priset som presenterats på Plattformen.

Specialerbjudande avseende priset gäller endast för tidsramen som angivits på Plattformen och är föremål för de villkor som indikeras på Plattformen.

8. Ditt Innehåll och Integritet

Du ansvarar själv för det innehåll du publicerar på Juno Gos Plattform eller den information du delar med Juno Go. Vi använder order ”Innehåll” för att syfta till den information, det material eller annan typ av innehåll som du väljer att dela på vår Plattform eller på annat sätt delar med Juno Go. Exempel på detta kan vara:

Genom att vara ansvarig för ditt Innehåll, godkänner du, bland annat, att:

Innehållslicens från dig

Vi kräver inte ägande för ditt Innehåll. Men för att göra det möjligt för oss att utvecklas framåt, förbättras, marknadsföra och skydda vår Plattform och Juno Go, och för att säkerhetsställa att vi inte bryter mot de rättigheter du har ger du härmed Juno en icke-exklusiv, , oåterkallelig, royaltyfri, generell, under-licensbar, överlåtbar rättighet och licens (inklusive avstående från moraliska rättigheter) för att använda, lagra, reproducera, modifiera, publicera, offentligt visa och skapa derivatverk av ditt innehåll och utnyttja de upphovsrätts-, varumärkes-, publicitets- och databasrättigheter du har i ditt innehåll. Denna licens tillåter att ditt innehåll förblir på plattformen, även efter att du avsäger ditt medlemskap i en fortsatt aktiv grupp eller på plattformen.

Integritet

Juno Go samlar in och registrerar information om dig via vår Plattform. För att se information om hur vi samlar in och använder denna information, se vår Sekretess- och Cookiepolicy. Dessa policys reglerar inte användningen av information som du tillhandahåller till tredje part, till exempel samarbetspartners, arrangörer och andra medlemmar av Juno Gos Plattform.

9.     Relevanta lagar och tvister

Dessa försäljningsvillkor är reglerade av svensk lag.

I händelse av tvist, bör Kunden vara medveten om att den Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för utomstående tvistlösning (ODR platform), som kan nås via den här länken: http://ec.europa.eu/odr.

10.     Kommunikation och klagomål

För all kommunikation, meddelanden och klagomål relaterade till en Beställning och/eller tillämpningen av dessa Villkor, bör kunden kontakta Juno Gos Kundtjänst genom att använda aktuella kontaktuppgifter som finns på Plattformen eller via email till: [email protected]

Link copied!