Policyn för grupper och aktiviteter

Riktlinjer för att underlätta användandet av Juno och arrangemang av aktiviteter.

Juno Go anser att gemenskaper och relationer som är äkta, genuina och levande är otroligt viktiga. När vi, likasinnade personer, står tillsammans kan vi skapa möjligheter för varandra. Idéer sprids, nätverk tar form, rörelser startar och vänskap uppstår. Livet blir mycket bättre om man har andra att njuta av det med! 

Juno Go finns för att underlätta utvecklingen till den personen man vill vara, och leva ett lyckligt och fullt liv genom att hitta gemenskaper och grupper som hjälper oss att växa.

Erbjuder möjligheten till att växa

Juno Gos aktiviteter ska erbjuda möjligheter för användare att utvecklas på något plan. Detta kan innebära att:

Arrangera, organisera och planera aktiviteter som skapar kontakt och relationer

SJuno Go är en plattform som skapar de bästa förutsättningarna och förenklar skapandet av riktiga relationer mellan människor – Det är inte endast en plattform som endast marknadsför aktiviteter och andra tjänster. Aktiviteter fokuserar på skapande av en speciell upplevelse som ger värde för de deltagande. Detta kan innebära att lära sig något nytt, spela ett spel tillsammans, skapa nya vänskapsrelationer, njuta av varandras sällskap eller helt enkelt dricka kaffe tillsammans. Tanken är att användare, deltagare och medlemmar ska bli inspirerade och i mer kontakt med gemenskapen genom både aktiviteter och användande av Juno Gos tjänster.

Här följer några exempel på vad som kan delas på Juno Gos aktivitets- och intressesidor:

Följande är exempel på hur Juno kan användas av olika typer av företag:

Möten på riktigt

Att träffas och få kontakt digitalt är inte detsamma som att träffas offline. Juno Gos grupper träffas lokalt och i person för att få vår verkliga gemenskap att växa sig starkare. Juno Go används inte enbart för att träffas på internet, gruppsamtal eller samtal där.

Att ha någon som arrangerar aktiviteter

Det kan vara lite obekvämt, eller till och med läskigt, att dyka upp på event där man inte känner någon, så att ha en arrangör vid varje aktivitet är viktigt för att få andra medlemmar och användare att känna sig välkomna och bekväma. Alla Juno aktiviteter kräver en person på plats som representerar och arrangerar aktiviteten för att hjälpa till att länka samman deltagare, ha kontakt med relevanta företag och/-eller lokaler samt hålla strukturen på aktiviteten. Arrangören måste, som minst, förmedla plats och tid för aktiviteten, samt fungera som kontakt under tiden innan och under aktiviteten. Om en organisation eller företag sponsrar en aktivitet, måste aktivitetsbeskrivningen innefatta kontaktuppgifter till en person som kommer vara närvarande på eventet.

Om Juno får reda på att det inte funnits någon arrangör på plats vid en grupp-aktivitet besitter vi rätten att ta bort både personen ifrån Juno Gos medlemskap, samt aktiviteten från Juno Go.

Var ärlig och genuin gällande gruppens syfte

Juno Gos arrangörer ska genomgående agera genuint och ärligt, samt vara transparanta med andra användare och medlemmar så att alla vet vad de ska förvänta sig på olika gruppaktiviteter. Evenemang- och aktivitetsnamn, samt beskrivningar måste på ett korrekt sätt beskriva och ge nödvändig information som ger andra möjligheten att fatta välgrundade beslut gällande deras deltagande. Detta innebär, åtminstone, att vara tydlig med:

Om Juno blir varse om att en aktivitet inte uppfyller dessa kriterier och delger informationen på ett korrekt sätt, besitter vi rätten att ta bort aktiviteten från Juno Go.

Förbjudna evenemang och aktiviteter på Juno Go

Att hjälpa och underlätta för andra att hitta likasinnade är vad Juno handlar om – men, det finns en del aktiviteter som vi inte stöttar på vår plattform med anledning av säkerhet, etik och moral. Om vi anser att en aktivitet, eller dess event strider mot följande kriterier, kan vi ta bort både ansvarig medlem samt aktiviteten från Plattformen.

Juno Go stödjer inte evenemang eller aktiviteter som kan kopplas till något av följande teman.

Skadligt, farligt och kriminellt beteende

Aktiviteter får inte innefatta innehåll, eller förespråka aktiviteter som kan uppmana eller facilitera illegal eller våldsam aktivitet, till exempel:

Aktiviteter får inte innefatta innehåll, eller förespråka aktiviteter som hotar offentlig eller personlig säkerhet, exempelvis att:

Aktiviteter får ej innefatta innehåll eller förespråka aktiviteter som uppmanar till hat, våld eller trakasserier mot individer eller folkgrupper, inte heller sådana som förespråkar hat baserat på attribut såsom religion, färg, nationalitet, ålder, ursprung, kön, könsidentitet, förhinder, funktionsnedsättning eller en medicinsk eller genetisk anledning.

Aktiviteter får inte innefatta innehåll eller förespråka aktiviteter som organiserar, uppmanar till, underlättar, distribuerar tjänster för, eller rekryterar för terrorverksamheter/ och liknande organisationer.

Individer under 18

Juno Gos användare och arrangörer måste vara 18 år. Juno Gos evenemang och aktiviteter bör syfta till och anpassas för personer över 50 år.

Familjer är mer än välkomna till Juno Go, men de barn som närvarar på aktiviteter deltar under uppsikt av, och tillsammans med en myndig vuxen. T.ex om barn eller barnbarn ska med på en aktivitet.

Skadlig och missvisande information

Aktiviteter får ej innefatta information om, eller förespråka aktiviteter som ger missvisande medicinsk information, såsom:

Aktiviteter får inte heller innefatta information om, eller förespråka aktiviteter som innebär finansiella garantier, exempelvis:

Felaktiga, och dolda avsikter

Aktiviteter får ej innefatta information, eller förespråka aktiviteter med felaktiga eller dolda avsikter för evenemang eller aktiviteten, exempelvis:

Prostitution och förföringstaktik

Aktiviteter får ej innefatta information, eller förespråka aktiviteter som gäller prostitution, förförings- eller wingman taktik.

Sexuellt utnyttjande

Aktiviteter får ej innefatta information, eller förespråka aktiviteter som förespråkar eller möjliggör trafficking, sexhandel, prostitution eller annan form av sexuellt utnyttjande.

Pornografi, nakenhet eller sexuellt innehåll

Aktiviteter får ej innefatta information, eller förespråka aktiviteter med pornografi, offentligt delade nakna- eller sexuella bilder.

Om nakenhet eller sexualitet är del av en aktivitets identitet eller livsstil, kräver vi att arrangören håller aktiviteten privat för att begränsa tillgången till denna typ av innehåll för aktiviteten, och endast aktiviteten. Juno förväntar sig även att arrangörer och ansvarig medlem bevakar och övervakar denna typ av aktivitet och innehåll.

Vuxet innehåll som inte är ärliga, genuina eller transparenta

Aktiviteter med vuxet innehåll behöver följa ytterligare föreskrifter. I denna aktivitetsbeskrivning måste ansvarig arrangör noggrant beskriva regler och förhållningssätt för deltagande och informellt samtycke. Var tydlig och noggrann med aktiviteter som kommer äga rum, samt dess säkerhetsföreskrifter. Aktiviteter med vuxet innehåll ska alltid ha inställningen av gruppens synlighet på privat.[1] 

Legala eller medicinska tjänster

Aktiviteter får ej innefatta information, eller förespråka aktiviteter som reglerade tjänster avsedda för medicinska eller juridiska experter. Juno Go validerar inte professionella bevis eller licenser.

Däremot är det fullt accepterat och tillåtet med aktiviteter eller aktiviteter som syftar till och är förespråkade av denna typ:


This suggests that you can make groups private if you have any porno in the groups. Maybe we just say “we do not accept any pornography”

Link copied!