Användnings- och innehållspolicy

Var äkta

Juno Gos profiler är menade att representera riktiga människor i ett lokalt område. Juno Gos medlemsprofiler ska därmed vara äkta och autentiska.

Var ärlig: Avsikter, tillhörighet och öppenhet

Alla medlemmar som använder appen ska vara öppna med vilka de är, deras avsikter samt deras tillhörigheter. Alla grupp- och aktivitetsbeskrivningar ska vara korrekta så att medlemmar kan fatta välgrundade beslut om sitt deltagande.

 Var dig själv: Falska konton och konton baserad på andras identitet

Att skapa falska konton, skadliga konton eller konton som är avsedda att personifiera en annan person än dig själv är förbjudet på Juno Go. Att skapa falska konton, konton med skadlig uppsåt eller konton baserade på annan person än din egen är förbjudet på Juno Go.

Visa respekt

Att respektera andra medlemmars tid, uppmärksamhet, personliga val och gränser är väsentligt för att skapa en trygg, säker och pålitlig gemenskap. Visa respekt i all typ av interaktion med andra människor, samt i innehåll du publicerar på plattformen. Juno övervakar och förbjuder beteenden som är oärliga och underminerar plattformen och dess gemenskap, skadar och överträder personliga gränser eller är ämnade att skada eller uppröra andra.

Skicka meddelanden med respekt: Spamma inte någon

Innehåll som skickas till en medlem som är irrelevant, opersonligt, otrevligt, marknadsföring eller repetitivt är spam.

Ge rätt förväntningar och hedra dem: Aktiviteter och evenemang

Att göra om eller ändra aktiviteter, eller en aktivitet, så att de inte längre stämmer med den tidigare beskrivningen, eller andra medlemmars förväntningar gjorda av organisatören och ledningsgruppen är missledande och inte tillåtet.

Aktivitetens avsikter ska bevaras och vara konsekventa. De ska stämma överens med resterande medlemmars förväntningar som bestäms utifrån aktivitetens beskrivning.

Sexuellt innehåll och nakenhet

Pornografi är inte tillåtet på Juno Go. Publikt delade bilder måste vara lämplig för en allmän publik. Avklädda eller sexuella bilder är inte tillåtna i publika sammanhang. 

Sexuella tjänster och Prostitution

Juno Go förbjuder aktiviteter som, eller medlemmar som, använder Juno för att föreslå sex, eller för att involvera eller förespråka prostitution.

Upprörande, Stötande eller Aggressivt innehåll

Motbjudande, obscena eller aggressiva innehåll är förbjudna. Vi godkänner inte innehåll som är tänkt att störa, skada eller stöta Juno Gos gemenskap eller dess medlemmar.

Utnyttjande av barn

Juno Go har en nolltolerans-policy gällande barnpornografi och liknande som Juno anser utnyttja eller sexualisera minderåriga. Liknande innehåll kommer att bli borttaget från vår plattform och ansvarig medlem blir bannad. Juno Go anmäler all typ av barnpornografi till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Be om tillåtelse: Samtycke

Juno Go definierar medhåll som välkomnande kommunikation och handlingar som syftar till aktivitet med andra medlemmar. Att engagera sig med andra medlemmar på ett icke-samtyckande sätt är förbjudet. Tvekar du någonsin, fråga efter godkännande.

Respektera det privata: Publicera inte andra personers privata information

Att publicera andra personers privata information utan dess direkta medhåll är förbjudet. Alla användare och samarbetspartners ska vara medvetna om integriteten och bara dela privat information om sig själva, eller andra med diskretion. Till exempel telefonnummer, personnummer, adresser, finansiella uppgifter, lösenord samt statliga uppgifter anses vara privat information.

Var vänlig

Att mobba, hänga ut, trakassera, samt handlingar av hat förstör gemenskapen samt uppbyggnaden av ett tryggt socialt sammanhang där medlemmar kan lita på varandra. För att bygga riktiga och seriösa relationer behöver vi vara mer förstående och vänliga mot varandra. Juno motsätter sig beteenden som är hotfulla, tänkta att skada, eller förstöra – både fysiskt, emotionellt eller mentalt.

Visa medkänsla: Trakassera, Mobba eller Skada inte

Trakasserier och mobbning är inte tillåtet på Juno Go. Trakasserier kan exempelvis vara oönskad kontakt från annan medlem. Mobbning är skadliga och oärliga intentioner med publicering av innehåll.

Vi respekterar alla typer av förfrågningar om att ta bort innehåll som offentligt trakasserar, skadar eller utsätter någon person. Användare bör först kontakta inläggets ansvariga medlem, eller aktivitetsansvarig med förfrågningar om att ta bort innehåll.

Juno Go hedrar och respekterar även all typ av förfrågan att ta bort avklätt, oanständigt eller skadligt innehåll i form av både text och bild. Om innehållet är ämne för det rapporterade kommer det att tas bort.

Innehåll som riktar sig till en offentlig person, organisation eller någon som fått nyhetsuppmärksamhet omfattas inte av dessa policyer.

Agera med integritet: Manipulera eller utnyttja inte

Alla försök att använda sig utav annans osäkerhet eller svaghet för personlig vinning är ansett att vara manipulation och utnyttjande och är förbjudet.

Hat och övermakt

Hat, övermakt och beteenden som indikerar på hat mot individer och/eller folkgrupp baserat på deras person, religion eller tillhörighet är förbjudet.

Var trygg

Alla aktivitetsanordnare, användare samt medlemmar har ansvar för deras egen säkerhet och ska aldrig försätta sig själv, eller andra i fara. Vi förväntar oss att Juno Gos aktivitetsanordnare, användare och medlemmar är eftertänksamma och alltid tänka på allmänna lagar vid användning av Juno Go. Om aktuellt ska aktivitetsanordnare ha förbestämda regler och riktlinjer för deras aktiviteter för att försäkra alla deltagare att deras deltagande är säkert.

Hot, våld och personlig fara

Användande av Juno för att förespråka, underhålla, tillgängliggöra eller organisera våldsamt, kriminellt eller icke-samtyckande handlingar som sätter någon i fara, emotionellt, fysiskt eller mentalt är strikt förbjudet.

Godtyckliga hot, våld eller aggressivitet kommer att tas bort från Juno tillsammans med ansvarig medlem.

Självskador

Juno Go godkänner ingen form av innehåll som uppmärksammar, förespråkar eller glorifierar självskadebeteende eller innehåll som uppmuntrar andra att skada dem själva.

Copyright och IP

Intellektuellt ägande

Juno Go respekterar andras intellektuella ägande-rättighet. Att publicera innehåll som motstrider andras rättigheter är förbjudet.

Juno Go kommer att ta bort, eller förhindra tillgång till innehåll som gör intrång på rättigheter av annan part. Användare som upprepar detta beteende kan blockeras från Juno Go. Notera att arrangemang av aktiviteter som berör dessa ämnen på en publik plats inte motstrider vår policy.

Link copied!